Tarief voor het Studie- en Beroepskeuze onderzoek                      € 999,50 inclusief btw 21%

Tarief voor het Loopbaan-onderzoek                                                 € 1.250,00 inclusief 21% btw                                Indien in het Engelstalig € 1495,00

Tarief voor het Profielkeuze-onderzoek                                            € 999,50 inclusief 21% btw

Tarief voor het Masterkeuze-onderzoek                                            € 1250,00 inclusief 21% btw

Tarief voor het NIO-Onderzoek (second opinie CITO)                    € 425,00 euro inclusief 21% btw

Tarief voor Scriptiebegeleiding Pakket Intensief                             € 820,00 euro inclusief 21% btw

Online onderzoeken zijn ook mogelijk bij 2eXplore. Dit is vooral geschikt voor als je niet ver kan of wil reizen of als je lastig een dag kan vrij nemen of dit liever niet wil.

Voor kandidaten die eerder een Studie- en Beroepskeuze onderzoek bij 2eXplore hebben gedaan bedragen de kosten voor een masterkeuze € 999,00- incl. 21% btw.

– Voor assessments op maat voor de zakelijke markt gelden tarieven vanaf € 1550,- excl. 21% btw.

  • Een sessie voor studiekeuze coaching, begeleiding of therapie duurt 50 minuten / € 110,00.
  • Voor bedrijven hanteren wij een tarief vanaf 155,00 Euro excl. BTW.
  • Voor een advies op maat neem je contact met ons op.
  • Voor workshops en trainingen wordt een offerte op maat gemaakt op basis van duur en inhoud.

Bij een aanvraag door bedrijven of instellingen geldt een opslag van 30%, inclusief de 21% btw. Dit vanwege het aanvullend (voor)overleg met de cliënt/opdrachtgever en gedane voorwerk.

Heb je een specifieke vraag, bijvoorbeeld over een bepaald soort test? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op om meer te leren over onze mogelijkheden voor maatwerk.

Vergoedingen

Doordat onze psychologen in het bezit zijn van AGB codes én aangesloten zijn bij de beroepsverenigingen VIV en SRBAG, is er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor de coachingsgesprekken (een deel van) de kosten. Dit geldt niet voor de Studie- en Beroepskeuze onderzoeken en of Loopbaan-onderzoeken.

Praktische zaken bij 2eXplore

Je krijgt bij begeleiding en therapie maandelijks achteraf de factuur per e-mail toegestuurd. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen op een afspraak, laat dat ons uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Zo kunnen wij een andere afspraak inplannen. Doe je dat niet binnen 24 uur, dan moeten wij de kosten helaas wél in rekening brengen. Bij studie-, profiel- en beroepskeuze-onderzoeken wordt vooraf betaling van de factuur gevraagd. Een extra mogelijkheid is om in overleg de factuur in termijnen te betalen. Annuleren kan tot 4 werkdagen van te voren anders zijn wij helaas genoodzaakt de helft van de kosten in rekening te brengen.

Kinderen of jongeren in behandeling

Bij kinderen jonger dan 12 jaar, zijn de ouders de opdrachtgevers. Zij worden dan altijd bij de behandeling betrokken. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan tekenen zowel de ouders als het kind het behandelplan. Na de intake wordt in overleg besloten of de ouders er steeds bij zijn, of dat het kind (soms) alleen komt. Is de jongere 16 jaar of ouder, dan moet hij of zij zelf toestemming geven en ondertekenen. Ouders kunnen bij de behandeling worden betrokken, alleen als de jongere dat ook wil.

Volwassenen en hulpverlening bij 2eXplore

De intake
Na de aanmelding volgt een intakegesprek waarin wordt gekeken naar welke klachten er zijn, hoe lang deze al bestaan, waar ze mee te maken kunnen hebben en hoe we u daarbij kunnen helpen. Soms zijn hier meer gesprekken voor nodig. Ook geven we (indien nodig) vragenlijsten mee om nog wat extra informatie over uw klachten te krijgen. Daarna bekijken we samen de doelen die we in de behandeling gaan stellen en hoe we die het beste kunnen bereiken.

Begeleiding op maat
Bij 2eXplore werken we cliënt- en klachtgericht: we kijken naar welke behandelwijze het beste past bij uw klacht en bij u als persoon. Door onze brede opleiding en ervaring kunnen we werken vanuit de cognitieve (gedrags)therapie, maar ook vanuit meer steunende of ontdekkende invalshoeken. Ook nieuwere therapievormen als Mindfulness en Acceptance & Commitment Therapie behoren tot de mogelijkheden.

Als blijkt dat u met uw problemen bij ons niet op de goede plek bent, omdat u bijvoorbeeld meer specialistische of intensievere hulp nodig heeft, zullen we met u en uw huisarts overleggen over een eventuele doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Klachten of vragen

Waar mensen met elkaar en voor elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Als u het niet eens bent met onze werkwijze of aanpak, laat dat ons dan weten. Zo kunnen wij samen werken aan het zoeken van een oplossing. Een één-op-één gesprek met de behandelend psycholoog/coach biedt daar de meeste ruimte voor.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”

Je kunt dan deze download erbij vermelden: Reglement Geschillencommissie.