Welk profiel past het beste bij mij?

Wil je weten welk profiel het beste bij jou past?

Zit je in de 3e of 4e MAVO/HAVO of VWO/Gymnasium? Dan is een Profielkeuze Onderzoek iets voor jou!

Al snel moet er in het voortgezet onderwijs een profielkeuze worden gemaakt. Deze keuze is sterk bepalend voor de toekomst van uw kind. Wij doen een onderzoek naar specifieke aanleg, zodat u samen met uw kind een onderbouwde keuze kunt maken.

Door dit profielkeuze onderzoek krijg je als jongere meer inzicht in je interesses, studiecapaciteiten en studievaardigheden. Hierdoor kom je uiteindelijk tot de best passende profielkeuze en krijg je een doorkijk naar een mogelijke vervolgstudie.

Een profielkeuze is een belangrijke keuze. Deze moet zo veel mogelijk aansluiten op de interesses en mogelijkheden van de jongere zodat hij/zij vervolgens een studie kan kiezen die aansluit op zijn of haar profiel. Deze keuze is sterk bepalend voor de toekomst van uw kind. Immers, kiest het bijvoorbeeld voor het profiel Cultuur en Maatschappij, dan is het later niet mogelijk om Fysiotherapie te gaan studeren en met Economie en Maatschappij geen HBO-Civiele Techniek.

Tijdens de onderzoeksdag worden verschillende capaciteitentests, interessetests, persoonlijkheidsvragenlijsten en beroepskeuzevragenlijsten afgenomen. Ook vindt er een uitgebreid interview plaats met de jongere zelf.

In het adviesgesprek samen met ouders en jongere worden alle testresultaten besproken.  Er wordt een vertaalslag gemaakt naar de keuze van een profiel en mogelijke vervolgstudies. Dit is een concreet en helder advies met betrekking tot de te volgen route.

De schriftelijke rapportage wordt u toegezonden na afloop van het adviesgesprek.

Er wordt gewerkt met tests en vragenlijsten die beoordeeld zijn door de Commissie Test Aangelegenheden van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Zal ik u even bellen?

Laat je nummer achter en ik bel je z.s.m. terug

2eXplore

2eXplore biedt behandeling en onderzoek op het gebied van studie- en beroepskeuze en loopbaan. Behandeling wordt geboden in de basis GGZ. Wij hebben een vestiging in Deventer, Weesp en Amsterdam

Vestigingen

Vestiging Amsterdam
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam

Vestiging Deventer / Apeldoorn / Zutphen
Achter de Muren Duimpoort 52
7411 CE Deventer

Vestiging Weesp
Leeuwenveldseweg 14-M
1382 LX Weesp