Esmee&Myrthe 90 home
Behandeling in de basis GGZ

Het team van 2eXplore bestaat uit psychologen en GZ-psychologen. Wij bieden naast studie- en loopbaanonderzoeken ook therapie in de basis GGZ. Onze behandelingen richten zich op lichte en matige psychische problemen.

Met een aantal verzekeraars hebben wij een contract. Dit betekent dat de behandeling volledig wordt vergoed (op uw eigen risico na). Wij hebben een contract met:
- Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, Achmea, Prolife en De Friesland
-
VGZ, hier vallen onder IZZ, VGZbewust, Zekur, UMC, Unive en IZA
- DSW, StadHolland en InTwente
- ASR, ikkieszelf (voorheen Ditzo), Ardanta, Europeesche, De Amersfoortse en Loyalis

Met de overige verzekeraars hebben wij geen contract. Dit houdt in dat het afhankelijk is van uw zorgpolis hoeveel er van de behandeling vergoed wordt. Via http://www.contractvrijepsycholoog.nl kun je nakijken in hoeverre therapie voor jou vergoed wordt (vanaf 18 jaar). Onder 18 jaar bieden wij particuliere zorg.

 Wij vinden het binnen therapie belangrijk oog te houden voor dat waar we in gespecialiseerd zijn. Namelijk het ontdekken en verder ontwikkelen van je talenten. We bieden psychische zorg met oog voor de toekomst, en daar waar jij als client naar toe streeft. Pragmatisch, analytisch en bovenal toegankelijk.

Ben je op zoek naar een psycholoog in de omgeving Deventer, Weesp of Amsterdam neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@2explore.nl of 0620452103.

Voor de volgende klachten kunt u terecht:

Angstklachten (o.a. paniek, overmatig piekeren, fobieën, dwang, faalangst of sociale angst)
Stemmingsklachten (somberheid/depressiviteit, stemmingswisselingen)
Negatief zelfbeeld, gevoelens van onzekerheid, problemen met assertiviteit
Klachten ten gevolge van traumatische ervaringen
Het leren omgaan met (on)verklaarde lichamelijke klachten/psychosomatische klachten
Levensfaseproblematiek, rouwverwerking.

Psychologie gericht op krachten en talenten!
Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een wetenschappelijk effectief bewezen behandeling voor uiteenlopende klachten. De behandeling is er op gericht om te onderzoeken hoe onze gedachten, gedragingen en gevoelens elkaar beïnvloeden. 

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die tot negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon leiden, maar de wijze waarop iemand de gebeurtenis interpreteert. Wie leert deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen waardoor het gedrag kan veranderen en de klachten kunnen verminderen. 

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie is te vinden op: www.VGCt.nl 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende traumatische ervaring, zoals een ongeval, plotseling verlies, of een (seksueel) geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. 

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen en verslavingen. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan. 

Meer informatie over EMDR is te vinden op: www.emdr.nl 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is gericht op de aanvaarding van dat wat er innerlijk is, dus ook (en juist) de aanvaarding van ‘ongewenste’ gevoelens en gedachten. Cliënten leren hierom om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. 

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende en steunende gesprekstherapie die specifiek ontworpen is voor de behandeling van depressieve cliënten. Naast depressie wordt IPT inmiddels ook toegepast bij verschillende andere psychische klachten. In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de behandeling op te richten. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen.

Leven (en werken) vanuit je talenten en drijfveren en dus met veel positieve energie dat wil toch iedereen? Sinds twee jaar mag ik dit ‘beleven’ toen heb ik; ex-profvoetballer en op dat moment professioneel ‘teamtrainer’ in het voetbal het loopbaanonderzoek gedaan. Ik wist dat ik weer wilde (deeltijd)studeren maar wat? Hiernaast was ik op zoek naar een andere, beter passende baan. 2eXplore en de uitgebreide rapportage (die ik er stiekem nog wel eens bij pak) hebben mij enorm geholpen: ik heb mezelf beter leren kennen, ik volg een geweldige, voor mij toen onbekende studie (Learning and Development in Organisations) en heb o.a. door haar concrete handvatten makkelijker een nieuwe baan kunnen kiezen waarbij ik wel heel vaak zin heb om ‘aan het werk’ te gaan. Hoe werkt het loopbaanonderzoek? Thuis maak je twee testen, vervolgens start de dag met een uitgebreid gesprek (1,5 á 2 uur), nog meer testen, tussentijdse vragen in mijn geval direct het afsluitende adviesgesprek met partner. De rapportage volgt twee weken later en geeft inzicht in je capaciteiten, persoonlijkheid en interesses waardoor ik bijvoorbeeld ook een beter beeld gekregen heb wat voor werkwijze, cultuur en organisatie mij past. Kortom twijfel je over je loopbaan, onderneem actie en meld je bij 2eXplore!”

Gijs Luirink

Loopbaanonderzoek ex-topsporter

"Ik had geen idee wat voor studie ik moest kiezen, dus ben ik via kennissen verwezen naar 2explore. Ik ben hier goed geholpen! De uitgebreide rapportage was voor mij een bevestiging van mijn persoonlijkheid, vaardigheden en uiteindelijk de geschikte studie. Enorm bedankt 2eXplore!"

Eline Groothedde

Deventer

2eXplore heeft mij uitermate goed geholpen met het uitkiezen van mijn studie, en heeft mij laten inzien dat ik meer kan dan dat ikzelf wist. Daarnaast heeft zij mij geholpen met het maken van een goede planning. Zonder 2eXplore zou ik nooit zo ver zijn gekomen. Met problemen betreft je studie, twijfel niet en neem contact op met 2explore!”

Yannick Rox

Studiekeuze en planningshulp

Na 2 jaar fysiotherapie toch willen switchen maar wat... Onze zoon heeft een studiekeuzeonderzoek gedaan omdat hij niet duidelijk wist wat hij echt wilde. Uit de test bleek dat hij inderdaad een heel breed geïnteresseerd is. Gaan verdiepen in de eerste paar studies en uiteindelijk toch gekozen voor nr1 uit de test, Inmiddels gestart en studie het voelt erg goed. Kan het echt aanraden.”

Yda

Studiekeuze

Praktische informatie

Wachttijd

Momenteel geldt voor het behandelaanbod binnen de Generalistische Basis GGZ dat u na de telefonische kennismaking binnen 2 weken terecht kan voor een intakegesprek. Er is geen wachttijd tussen de intake en de aanvang van de behandeling. 

Aanmeldinformatie

Bij aanmelding dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van de huisarts. Deze verwijsbrief hoort te voldoen aan de volgende eisen:

 • Uw persoonsgegevens
 • Een stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • De datum van de verwijzing (deze moet vóór het eerste gesprek liggen en mag maximaal een half jaar oud zijn)
 • AGB-code van de verwijzend (huis-)arts
 • Vermelding dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan
 • Een verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz 

Informatie voor verwijzers

Wij zijn aangesloten bij het Zorgdomein voor verwijzing Weesp dan wel Deventer onder de naam 2eXplore.

Vergoedingen (basis GGZ)

Doordat onze psychologen in het bezit zijn van AGB codes én aangesloten zijn bij de beroepsverenigingen VIV en SRBAG, is er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor (een deel van) de kosten. Dit geldt niet voor de Studie- en Beroepskeuze onderzoeken en of Loopbaan-onderzoeken. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar http://www.contractvrijepsycholoog.nl. Vergoedingen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

De behandelingen binnen de Basis GGZ worden grotendeels dan wel volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Met een aantal verzekeraars hebben wij een contract. Dit betekent dat de behandeling volledig wordt vergoed (op uw eigen risico na). Wij hebben een contract met:

- VGZ, hier vallen onder IZZ, VGZbewust, Zekur, UMC, Unive en IZA
- DSW, StadHolland en InTwente
- ASR, ikkieszelf (voorheen Ditzo), Ardanta, Europeesche, De Amersfoortse en Loyalis

- Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, Achmea, Prolife en De Friesland (op dit moment (22-04-2024) kunnen wij geen cliënten aannemen van een van deze verzekeringen in verband met het plafond van de verzekeraar. Naar verwachting hebben wij vanaf augustus weer ruimte voor cliënten vallend onder een van deze verzekeraars).

LET OP: met de overige verzekeraars hebben wij geen contract. Dit houdt in dat het afhankelijk is van uw zorgpolis hoeveel er van de behandeling vergoed wordt. Bij een naturapolis wordt afhankelijk van de zorgverzekeraar tussen de 55% en 80% van het maximale tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vergoed. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90% tot 100%. Het is belangrijk dat u dit zelf bij uw zorgverzekeraar checkt.

Aan het eind van elke maand krijgt u een eindfactuur die u aan de praktijk dient te voldoen. Deze factuur mag u zelf declareren bij de zorgverzekeraar als u niet verzekerd bent bij een van de verzekeraars met wie wij een contract hebben. Mocht het een probleem zijn om de factuur in één keer te voldoen, dan is in overleg betaling in termijnen gedurende de behandeling ook een mogelijkheid.

Vanaf 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidzorg: het zorgprestatiemodel. Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. In de Basis GGZ betreft dit met name sessies in de vorm van diagnostiek (hieronder vallen het eerste intakegesprek, de vervolg-intake/BP-bespreking en diagnostisch onderzoek) of behandeling. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties. De duur van een consult bepaalt het tarief. De meest voorkomende prestaties met bijbehorende tarieven voor 2024 zijn:

 • Diagnostiekconsult  60 min. (CO0562): €183,44
 • Diagnostiekconsult 90 min. (CO0822): €274,01
 • Behandelconsult 60 min. (CO0627): €161,46
 • Behandelconsult 90 min. (CO0887): €242,76
 • Telefonisch/e-mail consult 15 min. (CO0237): €56,19
 • Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming client) aan derden (OV0018): €36,29

De kosten voor een behandeling behoren tot het eigen risico van de zorgverzekering. Voor 2024 bedraagt dit €385 per jaar, tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger tarief bent overeengekomen. 

Als er geen sprake is van een DSM5-diagnose of als deze valt binnen de onverzekerde zorg in Nederland, dan noemen we dit een Niet-basispakketzorg consult (OV0012). In dit geval wordt er, zoals vastgesteld door de NZa voor 2024, een uurtarief van €131,82 gerekend.

 

Praktische zaken bij 2eXplore

Je krijgt bij begeleiding en therapie maandelijks achteraf de factuur per e-mail toegestuurd. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen op een afspraak, laat dat ons uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Zo kunnen wij een andere afspraak inplannen. Doe je dat niet binnen 24 uur, dan moeten wij de kosten helaas wél in rekening brengen. Bij studie-, profiel- en beroepskeuze-onderzoeken wordt voorafbetaling van de factuur gevraagd. Een extra mogelijkheid is om in overleg de factuur in termijnen te betalen. Annuleren kan tot 4 werkdagen van tevoren anders zijn wij helaas genoodzaakt de helft van de kosten in rekening te brengen.

 

Kinderen of jongeren in behandeling

Bij kinderen jonger dan 12 jaar, zijn de ouders de opdrachtgevers. Zij worden dan altijd bij de behandeling betrokken. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan tekenen zowel de ouders als het kind het behandelplan. Na de intake wordt in overleg besloten of de ouders er steeds bij zijn, of dat het kind (soms) alleen komt. Is de jongere 16 jaar of ouder, dan moet hij of zij zelf toestemming geven en ondertekenen. Ouders kunnen bij de behandeling worden betrokken, alleen als de jongere dat ook wil.

Zal ik u even bellen?

Laat je nummer hierachter en ik bel je z.s.m. terug

2eXplore Psychologisch Adviesbureau in Amsterdam, Weesp en Deventer

Kwaliteitseisen

Alle GGZ-instellingen en vrijgevestigde GGZ-praktijken die binnen de Zorgverzekeringswet vallen, zijn vanaf 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het doel hiervan is cliënten inzicht te bieden in de kwaliteit van de praktijk en de wijze waarop het behandeltraject wordt vormgegeven. Het statuut biedt een garantie dat de praktijk voldoet aan de minimale eisen die zijn gesteld door de overheid. Wij werken samen met de klachtenregeling van het NIP https://psynip.nl/klachtenregeling/wkkgz/

Klachtenregeling

Indien er klachten zijn, wordt u uitgenodigd deze eerst met ons te bespreken. Zo goed mogelijk zal ik hier ruimte voor maken en aandacht aan schenken. Mocht de klacht hierna toch blijven bestaan, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals via bovenstaande link te vinden. 

Crisis

De praktijk is bereikbaar binnen kantooruren. Mocht zich er een onvoorziene crisis voordoen, dan kunt u zich het beste wenden tot de huisarts. Indien nodig kan de huisarts u doorverwijzen naar de crisisdienst. 

Algemene leveringsvoorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg
Privacy 2eXplore

Actie button
bekijk button

Zal ik u even bellen?

Laat je nummer achter en ik bel je z.s.m. terug

2eXplore

2eXplore biedt behandeling en onderzoek op het gebied van studie- en beroepskeuze en loopbaan. Behandeling wordt geboden in de basis GGZ. Wij hebben een vestiging in Deventer, Weesp en Amsterdam

Vestigingen

Vestiging Amsterdam
Herengracht 338
1016 CG Amsterdam

Vestiging Deventer / Apeldoorn / Zutphen
Achter de Muren Duimpoort 52
7411 CE Deventer

Vestiging Weesp
Leeuwenveldseweg 14-M
1382 LX Weesp