Raster is in 1989 ontstaan uit Stichting Sociaal Cultureel Werk en Stichting Wijkwerk. We zijn een not-for-profit organisatie, actief in de gemeente Deventer. Raster verricht Welzijswerk en biedt Kinderopvang (onder de naam Sam&ko;).

We bieden binnen Sam&ko; Kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. De ouders van de bij ons geplaatste kinderen zijn onze klanten. Not-for-profit binnen de Kinderopvang betekent dat al onze opbrengsten in de organisatie blijven en gebruikt worden voor het stimuleren van vernieuwing.

Onze welzijnsactiviteiten voeren we uit voor de gemeente Deventer en andere opdrachtgevers die actief zijn op het sociaal-maatschappelijk terrein, zoals woningcorporaties. De welzijnsactiviteiten omvatten Kinderwerk, Jongerenwerk, Samenlevingsopbouw, Activering, Ouderactiviteiten en Ouderenadvies.