Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, studiestress. Of het nou gaat om een belangrijk tentamen, het schrijven van je scriptie of te bang bent om te falen, studiestress is een gevoel dat je liever ver weg in een hoekje drukt. Maar op welke manier kun je nou het beste met Studiestress omgaan?

Wat is studiestress?

Studiestress is stress die ontstaat wanneer je te veel druk op jezelf legt om goed presteren tijdens je studie. Doordat je alles zo goed mogelijk wilt doen, kan het ertoe leiden dat er langzamerhand stress ontstaat. Studenten en scholieren die studiestress ervaren, hebben zowel last van fysieke- als mentale klachten. Bij lichamelijke klachten zijn de symptomen voornamelijk buik- en hoofdpijn. Daartegenover gaat het bij mentale klachten meer om de onzekerheid en angstaanvallen.

Oorzaken van studiestress

Het is van belang om de oorzaak achter je studiestress te achterhalen. Studiestress wordt namelijk veroorzaakt door een opeenstapeling van factoren. Je kunt moeite hebben met het studeren zelf, dat je de concentratie en motivatie momenteel niet beheerst. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je geen stabiele studieomgeving hebt.

Maar het kan ook te maken hebben met de studie, wellicht heb je een verkeerde studiekeuze gemaakt. Ook kan het natuurlijk zo zijn dat je te veel druk legt op jezelf, waardoor de angst om te falen versterkt wordt. Het is dus erg belangrijk om in te zien waar de oorzaak van je studiestress ligt voordat je daadwerkelijk actie kan ondernemen om dit gevoel te verminderen en om hiermee leren om te gaan.

Plannen, plannen en plannen

Een manier om studiestress te verminderen, is het maken van een realistische planning. Bij veel studenten en scholieren is het maken van een planning geen enkel probleem, alleen het aanhouden van deze planning wordt als een moeilijke factor beschouwd. Vaak wordt er te veel gepland in een te kort tijdsbestek, waardoor de planning vervolgens niet volgens plan verloopt.

Een tip is om per week te kijken naar de activiteiten die je moet ondernemen en vervolgens een schatting maakt hoeveel tijd dit gaat kosten. Plan de activiteiten iets ruimer in zodat je voldoende tijd hebt gereserveerd om deze activiteiten af te ronden. Het is dus erg belangrijk om jezelf voldoende tijd te geven voor de activiteiten zodat je niet gestrest raakt wanneer de planning anders verloopt.

Gezonde lifestyle

Daarnaast is het ook belangrijk om goed om jezelf te denken. Je lichaam functioneert nou eenmaal beter wanneer je gezond leeft. Je kunt namelijk al enorm veel energie krijgen door voldoende beweging en een goed slaapritme. Het is belangrijk om te ontdekken waar je energie uithaalt, dat kan bijvoorbeeld zijn door een stukje te gaan wandelen of om op bezoek te gaan bij een vriend of vriendin.

Een stukje ontspanning is goed in drukke studie tijden, wanneer de focus alleen maar ligt op school kan dit juist tot extra stress leiden. Gun jezelf af en toe wat ontspanning, om vervolgens weer met frisse moed aan school te werken!

Leg niet te veel druk op jezelf

Een valkuil bij veel studenten is dat ze te veel hoge eisen stellen aan zichzelf waardoor de studiedruk verhoogd wordt. Als student wil je natuurlijk alle schoolopdrachten tijdig afronden, de tentamens halen maar daarentegen ook een leuke studietijd hebben. Te veel druk op jezelf leggen en te veel willen, leidt tot meer en meer stress. Stel daarom de prioriteiten vast en zeg een keer nee tegen een avondje uitgaan.

Studiestress kan in sommige gevallen leiden tot een burn-out. Wanneer je het gevoel hebt dat je studiestress tot een burn-out leidt, is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Het is belangrijk om dit aan te geven bijvoorbeeld bij het thuisfront of je studiecoach zodat je hierbij geholpen kunt worden. info@2explore.nl of M 06 20 45 21 03 of 06 44 29 34 20. Neem gerust een kijkje op onze website www.2explore.nl.