De Cito uitslag en het schoolkeuzeadvies zijn binnen maar je hebt behoefte aan een second opinion?

De NIO-toets biedt een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets, in feite een soort ‘second opinion’.

Een verkeerde schoolkeuze heeft grote gevolgen Een te moeilijke of te makkelijke opleiding kan grote gevolgen hebben voor de schoolcarrière. Daarom is het van belang dat de keuze voor een vervolgopleiding met grote zorg wordt genomen.

Als school, Cito en je eigen gevoel niet op één lijn zitten kan de NIO-toets helderheid brengen. Binnen enkele dagen heb je meer zekerheid met een NIO-toets.

Heb je twijfels over de CITO-uitslagen? Laat dan een NIO-toets doen. De toets wordt afgenomen, geïnterpreteerd en beoordeeld door een gekwalificeerde psycholoog.

  • Binnen enkele dagen een second opinion voor de schoolkeuze van uw kind!
  • Een betrouwbaar en erkend alternatief voor de Cito-toets
  • Afgenomen door een professioneel psychologisch adviesbureau
  • Warme ontvangst, prettig en knusse omgeving

Bij onduidelijkheid over het juiste schooltype
Zit uw kind op de middelbare school maar is er onduidelijkheid of hij/zij wel op het juiste niveau werkt? Vindt de school dat uw kind naar een ander niveau moet overstappen maar twijfelt u of dit een goede beslissing is?

Tot en met de derde klas van de middelbare school is het mogelijk om de NIO-toets te gebruiken voor een indicatie van het bij uw kind passende onderwijsniveau. De toets wordt in dit soort situaties door ouders veelal gebruikt als een onafhankelijke second opinion.

De juiste keuze voor het type onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Daarom laten steeds meer ouders deze keuze niet afhangen van een enkel advies.

Zeker als het schooladvies lager uitvalt dan verwacht kiezen ouders ervoor om een extra test of onderzoek te laten doen. Vaak wordt dan gekozen voor een intelligentieonderzoek. Anders dan de Cito-toets, die de schoolprestaties meet, wordt met een intelligentietest de intellectuele potentie van een kind gemeten.

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt gebruikt voor het bepalen van het juiste niveau van Voortgezet Onderwijs. De NIO test is een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets en wordt daarom veel ingezet ter vervanging van de Citotoets of als second opinion. Aan de hand van de NIO test ontvangt u een onafhankelijk maar concreet schooladvies.

Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO test is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO test bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).

2eXplore kan de NIO elk moment van het jaar afnemen bij leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Bij leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs kan de NIO worden afgenomen om te kijken of uw kind op zijn/haar plaats zit binnen het gekozen onderwijsniveau.