Inspirerend, vanmiddag was ik aanwezig in de Lebuïnuskerk in Deventer vanwege de opening van het Geert Grootehuis in Deventer. Ik merk dat de verschillende sprekers mij geïnspireerd hebben en dat er iets van extra energie is ontstaan. Het is natuurlijk mooi om een vergelijk te maken met eerdere tijden, namelijk het jaar 1340. Een tijd waarin macht en geld een belangrijke rol speelden met name in de kerk, terwijl de kerk minder goed liep qua bezoekers c.q. aanhangers. Dit is niet nieuw, dit is opnieuw het geval, herkenbaar. En weer door geld, macht en seks, dit was de boodschap van Ernst Daniel Smid.

Geert Grote (geboren 1340 in Deventer en overleden 1384 in Deventer), theoloog, schrijver, fanatiek kloosterhervormer en boeteprediker, was de man die na het ternauwernood overleven van de ziekte de pest opstond en koos voor soberheid en eenvoud. Hij stelde misstanden aan de kaak. Tijdens de diverse lezingen van allemaal slimme, bekende en knappe koppen werd mij maar weer eens duidelijk, dat ook wij voor andere en nieuwe keuzes staan. De wereld wordt niet meer zoals het was, de wereld is zoals het nu is, dit is het, wen er maar aan, dit is de nieuwe wereld. Verbetering en vooruitgang ligt bij jou en bij onszelf.

Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Wie zijn geschiedenis niet kent, is dom maar wie hier niet van leert is stom. Dit is een bekend spreekwoord met een grote betekenis. Bij het bestuderen van de historie leer je wel, dat wij helemaal niet zo geavanceerd zijn als wij denken te zijn, en omgekeerd, dat ze vroeger heus niet zoveel achterlijker waren.
Wat ik eigenlijk met jullie wil delen, is dat wij deze tijd als een crisis ervaren. Maar wat is het antwoord hierop? Dat het de hoogste tijd is voor meer verbinding in plaats van onze huidige individualisering. Mooie thema’s van het Geert Grootehuis zijn dan ook; Afkeer, Inkeer en Ommekeer! Prachtig toch, nietwaar? Meer verbinding betekent ook meer participatie, dit werd heel wijs gesproken door de Commissaris van de Koningin, Ank Bijleveld-Schouten. Het ging over dromen, wat is jouw droom, waar droom jij van? Anderen het geluk gunnen en daar blij van worden, hoe fijn is dat?

Wat er ontbreekt in onze individualiserende samenleving is volgens Ank Bijleveld-Schouten een samenleving van echt samen zijn. Dat is de kern van haar boodschap die ik graag middels dit Blog deel met jullie. Althans, voor mij is dat de kern van de boodschap op deze mooie middag. Hoe doe jij dat? Kom je nog weleens bij je buren, of heb je eigenlijk weinig contact? Wat ontbreekt er in onze samenleving? Blijf dromen! Het gaat niet om wat je zegt maar om wat je doet! Is eenvoud en soberheid dan het beste antwoordt op de economische crisis om verbinding te vinden?