Motivatiebrief voor toelating MBO/HBO/WO

Bij steeds meer studies wordt vóór toelating een matchings-, een intake- of een decentraal selectiegesprek gebruikt om vast te stellen of de studie bij jouw past. De ultieme test dus van je studiekeuze en daardoor medebepalend voor je verdere levensloop.

Universiteiten, Hogescholen en verschillende MBO scholen worden steeds strenger in hun toelatingsbeleid.

Het is dus van groot belang je hierop goed voor te bereiden. Het gaat immers om jouw toekomst!

In de voorbereiding op zo’n gesprek staat centraal: het in kaart brengen van je capaciteiten, persoonlijkheid en interesses. Evenals het achterhalen en natuurlijk het zelf kunnen benoemen van je drijfveren = motivatie, waaruit blijkt dat jij GESCHIKT bent voor deze studie.

Soms is daar meer voor nodig en wordt er gevraagd om een referentie c.q. motivatiebrief. 2eXplore kan je hier goed bij helpen op basis van het Studie- en Beroepskeuze Onderzoek. Maar je kunt natuurlijk ook terecht bij https://www.schrijftvoormij.nl waar wij al jaren mee samen werken. Mail gerust met schrijftvoormij voor meer informatie over alle mogelijkheden.

In een motivatiebrief c.q. referentiebrief van https://www.schrijftvoormij.nl verwijzen wij naar het uitgebreide onderzoek (indien dat er is) en geven wij beknopt een heldere aanbeveling op basis van alle testresultaten en ons advies voor de best passende studiekeuze voor jou! Dit helpt omdat de betreffende onderwijsinstelling juist uitval c.q. een mismatch wil voorkomen.

In een matchings-, intake- of decentrale selectiegesprek gaat het om capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en interesses.

Dankzij het uitgebreide Studie- en Beroepskeuze onderzoek bij 2eXplore heb je inzicht gekregen in je capaciteiten, persoonlijkheid, interesses en best passende studiekeuze zodat je vol vertrouwen kan beginnen aan de studiekeuzecheck en of de selectie/matchingsgesprekken.

Door zaken te kunnen benoemen en expliciet te maken KUN  je jouw motivatie inhoudelijk sterk onderbouwen.

Met als resultaat dat je in het studiekeuzegesprek jouw geschiktheid voor deze studie goed kunt laten zien en kan onderbouwen waarom jij kiest voor deze studie.

https://www.schrijftvoormij.nl kan een motivatiebrief maken die je helpt bij de toelating van de best passende studiekeuze voor MBO/HBO/WO en of stage.

Neem gerust contact op met https://www.schrijftvoormij.nl en of http://www.2explore.nl

info@2explore.nl

 

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE ONDERZOEK

Werkwijze