Chaos dreigt bij loting voor studie

AMSTERDAM – Duizenden scholieren die vandaag aan hun eindexamenjaar beginnen en een populaire studie willen volgen, dreigen buiten de boot te vallen. Ze moeten zich maanden eerder dan nu inschrijven voor loting.

Door Olof van Joolen en Arianne Mantel – 22-8-2016, 7:57 (Update 22-8-2016, 7:57)

Bovendien gaan universiteiten hun eigen selectiecriteria hanteren. Studentenorganisaties vrezen voor chaos omdat veel scholieren van niks weten.

Tot nu toe was de loting centraal geregeld. Wie eraan wilde meedoen, moest zich voor 15 mei melden bij taakorganisatie DUO van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Vanaf het studiejaar 2017/2018 mogen universiteiten en hogescholen helemaal zelf weten hoe ze selecteren. Om ze de tijd te geven die selectieprocedure uit te voeren, moeten studenten zich voor 15 januari aanmelden.

„Dat is erg vroeg”, vindt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). „Het geeft eindexamenleerlingen nog minder tijd voor hun studiekeuze dan ze al hadden. Bovendien is het bij velen nog onbekend dat ze zich voor 15 januari moeten aanmelden. Daardoor dreigen deze scholieren te laat te zijn om zich voor de studie in te schrijven”, zegt voorzitter Jarmo Berkhout. Ook het Interstedelijk Studenten Overleg maakt zich zorgen. Voorzitter Jan Sinnige roept de overheid op eindexamenleerlingen zo snel mogelijk op de veranderingen te attenderen.

Ondoorzichtig

Aan de verandering van de selectieprocedure kleeft een tweede nadeel. Volgens deskundige Pieter Drenth dreigt het een bijzonder ondoorzichtig geheel te worden met instellingen die allemaal hun eigen criteria opstellen. Op dit moment zijn die lang nog niet voor alle universiteiten en hogescholen bekend waardoor een studiekeuze maken zo goed als onmogelijk is. „Aankomende studenten zullen allerlei strategieën bedenken om uit te komen bij de instelling van hun keuze. Dat leidt niet noodzakelijkerwijs tot de beste studenten op de juiste plekken”, voorspelt de oud-hoogleraar psychologie. Als voorzitter van een adviescommissie boog hij zich in de jaren ’90 over de lotingen.

Drente zet grote vraagtekens bij het optuigen van een selectieprocedure. De ervaring heeft volgens hem uitgewezen dat bijvoorbeeld selecteren op basis van een motivatiebrief zinloos is. „Die kan zijn geschreven door vader of moeder. Bovendien bepaalt de motivatie vooraf niet of een student de eindstreep haalt. Daarbij spelen vooral factoren als financiële armslag en al dan niet te veel opgaan in het studentenleven een rol. De centrale loting was niet ideaal, maar het lijkt toch nog steeds de meest optimale methode.”

Universiteiten stellen ruim op tijd de selectiecriteria vrij te geven. Dat zal in Leiden voor de open dagen in oktober het geval zijn. De Universiteit van Amsterdam belooft voor 1 september duidelijkheid te bieden.

Bron: http://www.leidschdagblad.nl/algemeen/binnenland/article28418173.ece/Chaos-dreigt-bij-loting-voor-studie_