Een intelligentieonderzoek kan om verschillende redenen ingezet worden. In de basis biedt het een mooie richtlijn van waaruit ouders en docenten kinderen de juiste ondersteuning kunnen bieden zodat deze zich optimaal kunnen ontwikkelen in hun talenten en mogelijkheden. Mogelijk herkent u zich in een van de onderstaande vragen die wij van ouders ontvingen:

  • ‘Vanuit school ontvangen wij signalen dat ons kind zijn talenten niet optimaal lijkt te benutten, is er mogelijk spraken van over- dan wel ondervraging?’.
  • ‘Wij hebben het idee dat de cito scores niet overeenkomen met het daadwerkelijke intelligentieniveau van ons kind’
  • ‘Ons kind kan zich moeilijk concentreren in de klas, is hij mogelijk verveeld, overvraagd of zijn er aanwijzingen voor aandachtsproblemen?’
  • ‘We zien grote verschillen tussen de scores op rekenen en taal, wat kan hiervan de oorzaak zijn?’
  • ‘Ik vermoed dat mijn dochter hoogbegaafd is, indien dit het geval is, hoe kunnen wij haar de beste begeleiding bieden?’.
  • ‘Wij herkennen ons niet in eerder gedaan intelligentieonderzoek en willen graag een second opinion’.

Vanuit 2eXplore bieden wij een uitgebreid intelligentieonderzoek aan, welke aan de hand van de recent vernieuwde WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children) wordt afgenomen. Deze test geeft inzicht in verschillende indexen van intelligentie als werkgeheugen, verbaal begrip, visueel-ruimtelijk inzicht, fluid redeneren alsmede verwerkingssnelheid. Dit onderzoek helpt ook vragen over (mogelijke) hoogbegaafdheid te beantwoorden.

Naast dit intelligentieonderzoek spelen ook gedragsobservaties een belangrijke rol tijdens het onderzoek. Er zal onder andere oog zijn voor mogelijke faalangst, concentratieproblematiek, denkstijlen, emoties etc. De uiteindelijke rapportage vormt een beschrijving van enerzijds deze gedragsobservaties en anderzijds het afgenomen IQ-onderzoek. Op basis van de integratie van beide, alsmede de reden van aanmelding zullen wij de aanmelder voorzien van advies en handelingsadviezen.

Hoe ziet het intelligentieonderzoek eruit?

Het klinkt misschien niet geheel logisch, maar kinderen ervaren een testdag over het algemeen als ‘leuk’! De testdag zal ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Gedurende de testdag zal het kind met ondersteuning van een Ipad allerlei kortdurende testjes krijgen. Deze testjes lijken over het algemeen niet op schooltaken, het betreffen bijvoorbeeld puzzeltjes, opdrachten met blokken en snelheidstaakjes. Wij proberen een prikkelarme en fijne setting te creëren zodat kinderen niet het gevoel hebben onder druk te staan. Onze psychologen zullen oog houden voor de behoefte van het kind zodat er tijdig pauzes kunnen worden ingezet. Het doel is een omgeving te creëren waarin het kind maximaal kan presteren.

Belangrijk om te weten is dat het onderzoek niet geoefend kan worden. Het doel is de aangeboren potentie van kinderen in kaart te brengen, de vragen houden dan ook weinig verband met schoolse kennis.

Na afloop van het onderzoek zal er een telefonische terugkoppeling plaatsvinden gevolgd door een uitgebreide rapportage. Deze rapportage zal inzicht geven in de scores op de verschillende testonderdelen alsmede de scores op de verschillende indexen. Tevens denken wij graag mee om indien gewenst handvatten te geven voor de beste begeleiding van uw zoon of dochter.

Uiteraard bent u vrij in het nader delen van dit onderzoek met bijvoorbeeld school. Indien gewenst kunnen wij hierin ondersteunen.

Het onderzoek is geschikt voor kinderen tussen de 7 en 16 jaar.