De keuzegidsen voor het studiejaar 2016 levert de volgende informatie:

Er zijn 1000 HBO-bachelors!

262 daarvan laten toe op basis van een selectie.

Er zijn 400 WO-bachelors.

70 daarvan laten toe op basis van selectie.

Er zijn 1200 WO-masters
80% daarvan kennen procedures waarin per individu wordt besloten of hij/zij wordt toegelaten.
De minister zegt dat de toegankelijkheid tot de masters niet bedreigd mag worden.

De vraag is of laatbloeiers nog wel een kans maken bij een master binnen te komen.

De minister stelt dat er voor iedere student minimaal één masteropleiding in Nederland beschikbaar moet zijn.

De vanzelfsprekendheid dat je wel kunt doorstromen naar de master die volgt op de bachelor, was al van het toneel verdwenen.

Het rapport van de commissie Veerman uit 2010 vermeldt dat selectie nodig is voor meer verscheidenheid in opleidingen.

Overigens lijkt het vooralsnog te gaan om opleidingen die heel specifieke kwaliteiten vragen zoals: De Theaterschool, Pabo en Engelstalige opleidingen.

Voor zover de Keuzegids in een artikel in NRC najaar 2015.

Het kan naar mijn mening niet alleen gaan om het soort opleidingen, waarvan er drie (bovenstaand) genoemd worden.

Bij 80% selectie zijn dat er talloze meer.

Je hoort ook steeds meer van een gevraagd gemiddelde cijfer 7 voor je bachelor.

De zesjescultuur kan vrijwel definitief verwezen worden naar de prullenmand.!

Je onderscheiden en scoren lijken de maat te worden.

 

Met dank aan mijn collega Thecla Molijn http://filatim.nl

http://doorstroommatrix.nl