Beste klant van 2eXplore,

Naar aanleiding van de situatie omtrent het COVID-19 wil ik u graag berichten over de uitvoering van onze onderzoeken en gesprekken in de komende weken.

Onze hoogste prioriteit ligt bij de gezondheid en welzijn van u, onze jongeren en natuurlijk onze eigen collega’s.

Hiervoor dienen wij enkele voorzorgsmaatregelen te nemen:
Wij hebben besloten onze onderzoeken voorlopig door te laten gaan, gezien wij een maximum van 4 personen binnen de kantoorruimte hanteren.

Wel zullen wij u dringend willen verzoeken bij enige symptomen thuis te blijven en ons tijdig te informeren via de email voor het maken van een nieuwe afspraak.

Voor de uitvoering van de onderzoeken kunnen wij indien nodig een gepaste online-oplossing aanbieden, door middel van een online onderzoek (afname testen/vragenlijsten thuis (online) en het interview/gesprek via FaceTime en of Skype kan het Studie- en Beroepskeuze en Loopbaan-onderzoek gewoon doorgang vinden.

Indien u in een goede gezondheid verkeert, gaan de onderzoeken op lokatie (op dit moment) gewoon door volgens afspraak en bent u of uw zoon/dochter van harte welkom!

Wij hanteren een afstand van minstens 1 meter en zullen over voldoende handdesinfecterend middel beschikken.

Zo kunnen wij allemaal proberen de verspreiding van de COVID-19 tegen te gaan, en zal de situatie hopelijk snel onder controle komen.

Met hartelijke groet,

Team 2eXplore